STÅL UTENDØRS

Prosedyre for Pulverlakkering av stål utendørs

Mottak av varer:

• Kontroll av overflaten er i henhold til krav for lakkering
• Kontroll av antall, drenering og mulighet for oppheng

Forbehandlingsprosess:

1. Alkalisk avfetting.
2. Skylling.
3. Skylling.
4. Skylling demivann.
5. Passivering.
6. Skylling demivann.

Til slutt blir delene tørket ved 120-130 oC.

Hele forbehandlingsprosessen forgår i lukkede og styrte systemer, alle forbruksvesker går tilbake i lukkede tanker til gjenbruk.

Pulverlakkering:

• Lakk påføres innen 48 timer etter forbehandling
• Normal lakkpåføring oppnås en beleggtykkelse på 60 – 100 my.
• Epoxy og Mix lakk kan brukes utendørs om solpåvirkingen er liten.
• Polyester lakk blir brukt utendørs p.g.a. sterk mot falming.
• Herding av lakk tar normalt 10 – 20 minutter ved 160°C – 200°C. (varierer mellom lakktypene)

Finishkontroll og pakking:

• Varene blir kvalitetskontrollert etter herding
• Varene blir pakket forsvarlig for frakt til kunde
• Varene kan bli pakket spesielt etter kundekrav (gir pristillegg).