Om Oss

Aarsland Stål & Lakk AS ble etablert I 1998. Ved oppstart i 1998 var vi en del av produksjonslinjen til Aarsland Møbelfabrikk AS, men i 1999 flyttet vi inn i egne lokaler p.g.a. større ordreinngang og fremtidig potensial for å satse mot et større marked. Vi er i dag 15 ansatte fordelt på 2 i administrasjon og 11,5 årsverk i produksjon. Vi har en årsomsetting på ca. 26,0 millioner.

Vi har 2 satsningsområder:

1.   Pulverlakkering med tilhørende forbehandling.
2.   Sveising og Stansing av enklere konstruksjoner.

Aarsland Stål & Lakk AS har hatt en jevn og god utvikling, noe som i stor grad skyldes bedriftens grunnfilosofi, bygget på gode jærske tradisjoner som nøysomhet og hardt arbeid. Et solid økonomisk fundament har gitt oss muligheten til å utvikle bredriften videre ved nye innvesteringer som igjen skaper trygge og gode arbeidsplasser samt fremstår som en sikker og pålitelig leverandør.

Aarsland Stål & Lakk AS satser hele tiden store ressurser på videreutvikling.   Større og bedre produksjonslokaler, investeringer i moderne maskinelt og prosess-styrt utstyr samt en streng kvalitetskontroll med prosessen gjør oss i stand til også i fremtiden å være en av de ledende aktører innen vår bransje.