ALUMINIUM

Prosedyre for Pulverlakkering av aluminium

Mottak av varer:

• Kontroll av overflaten er i henhold til krav for lakkering
• Kontroll av antall, drenering og mulighet for oppheng

Forbehandlingsprosess:

1. Avfetting.
2. Passivering
3. Skylling.
4. Skylling
5. Skylling demivann.

Til slutt blir delene tørket ved 50 oC.

Hele forbehandlingsprosessen forgår i lukkede og styrte systemer, alle forbruksvæsker går tilbake i lukkede tanker til gjenbruk.

Pulverlakkering:

• Lakk påføres innen 48 timer etter forbehandling
• Normal lakkpåføring oppnås en beleggtykkelse på 60 – 100 my.
• Epoxy og Mix lakk blir brukt innendørs (dvs. tørre rom).
• Polyester lakk blir brukt utendørs (kan også brukes innendørs).
• Herding av lakk tar normalt 10 – 20 minutter fra 160°C – 200°C. (varierer mellom lakktypene og godstykkelse)

Finishkontroll og pakking:

• Varene blir kvalitets-kontrollert etter herding.
• Varene blir pakket forsvarlig for frakt til kunde.
• Varene kan bli pakket spesielt etter kundekrav (gir pristillegg).