Pulverlakk

Pulverlakk

Siden tidlig på 50 tallet, da tyskeren Edwin Gemmer utviklet ”fluidized bed” prosessen har pulverlakkering blitt gjenstand for stadig større oppmerksomhet, og har i løpet av denne perioden gjennomgått en rivende teknologisk utvikling Pulverlakk brukes i dag p.g.a. kvalitet, finish, kostnadseffektiv og miljø.

Kvalitet

Pulverlakk har en unik kvalitet i forholdt til mange andre lakksystemer, det vil si for eksempel at pulverlakk har god værbestandighet og meget gode mekaniske egenskaper (ca. 4-5 ganger våtlakk).

Finish

Pulverlakkering dekker underlaget normalt med 60 -100 μm dvs. det kan dekke små ujevnheter og gi en meget fin finish.

Kostnadseffektivt

Pulverlakkering er en kostnadseffektiv produksjon. Delene henges på conveyor, og lakkeres fortløpende. Robotene kan påføre sjikt opptil 150 μm i ett strøk, noe som gjør overflatebehandlingen meget effektivt.

Miljøvennlig

Pulverlakk er en meget miljøvennlig lakkeringsmetode. Pulverlakk er fri for alle løsningsmiddel, dette skaper et bedre ytre og indre miljø.

Ulike typer pulverlakk

I Norge brukes. Epoxy, Mix. (epoksy/polyester), Polyester. Epoxy: Brukes til produkter innendørs. Har god kjemikaliebestandighet og meget gode mekaniske egenskaper. Mix: (epoksy/polyester) Brukes til produkter innendørs for eksempel innrednings – detaljer. Lakken kan benyttes utendørs om den ikke utsettes for direkte sollys. Polyester: Brukes til utendørs produkter, lakken har meget god farge stabilitet. Det finnes også en rekke pulverlakker som har spesielle egenskaper for eksempel til bruk på støpegods, galvanisert underlag, varmebestandighet, knekking? etc.

Farger/Glans

Mesteparten av lakkering er i vanlige slett overflate, farger i standard RAL eller NCS. Det finnes også andre fargekart, kundene har også mulighet for å lage egne farger både i store og små kvantum. Hvis noen av disse fargene blir benyttet, må det bestilles minimum 20 kg. med pulver. Kostnaden til dette blir i sin helhet belastet kunden til selvkost + frakt.

Metallic: Det er mulig å pulverlakkere med metallic, fordisse pulverlakker er det eget fargekart. Struktur overflate: Det fins flere strukturpulver som kan brukes. Disse egner seg godt til å skjule f.eks. fingermerker, punktsveising og kan dekke riper i underlaget. Struktur kan fås til alle farger. De mest benyttede strukturene er: SL1 (lang struktur) og SK1 (kort struktur).


Glans: De forskjellige glansene er oppdelt i 4 kategorier.
0 – Matt < 15
1 – Halvmatt 15-40
2 – Blank 72

Prosesser:
Prosessen starter med at delene blir hengt på conveyor, delene blir så rengjort, forbehandlet og tørket.
Deretter inn i sprøyteboksen hvor pulverlakken blir påført av roboter, videre inn i herdeovnen der pulveret
smeltes og herdes og kommer ut ferdig overflatebehandlet.