GALVANISERT GODS

Prosedyre for pulverlakkering galvanisert gods

Denne prosedyren skal hjelpe våre kunder til å kunne presentere et ferdig galvanisert og lakkert produkt som skal holde i mange år fremover.

For å kunne presentere et slikt ønsket produkt, er det viktig at alle trinn i prosessen følges nøye.

Følgende må gjennomføres:

1 Ved bestilling/levering av gods til galvaniseringsverksted, skal det alltid oppgis om godset skal videre for lakkering.

2 Det skal ikke gå mer en 5 virkedager fra galvanisering til ferdig lakkerte deler.

3 Deler som er ferdig galvanisert skal ikke under noen omstendigheter utsettes for fuktighet (regn e.l.) før lakkering. Delene skal derfor alltid lagres tørt innendørs og transport foretas med bil som har lukket plan (kappell).

4 Bekreftelse fra galvaniseringsverksted med dato for når ferdig galvanisert og signatur skal medfølge gods.

BEKREFTELSE

Gods ferdig galvanisert: . . . . . / . . . . . – . . . . . . . . . (dato)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sign galv.verksted.

5 Det er også viktig at lakkerer blir underettet samtidig med galvanisering, slik at farge kan bestilles og lakkering forberedes. Eget utarbeidet lakkerings- skjema evt. fax/e-post, som inneholder mengde, plassering (ute/inne), farge (RAL/NCS-kode) og glans, benyttes.