STÅL INNENDØRS

Prosedyre for Pulverlakkering av stål innendørs

Mottak av varer :

• Kontroll av overflaten er i henhold til krav for lakkering.
• Kontroll av antall, drenering og mulighet for oppheng.

Forbehandlingsprosess :

1. Avfetting

2. Skylling

3. Jernfosfatering

4. Skylling

Til slutt blir delene tørket ved 120-130 oC.

Hele forbehandlingsprosessen forgår i lukkede og styrte systemer, alle forbruksvesker går tilbake i lukkede tanker til rensing og gjenbruk.

Pulverlakkering :

• Lakk påføres innen 48 timer etter forbehandling
• Normal lakkpåføring oppnås en beleggtykkelse på 60 – 100 μm.
• Epoxy lakk benyttes hvor kjemiske væsker har tilgang.
• Mix (Polyester/Epoxy) lakk blir brukt innendørs (dvs. tørre rom).
• Polyester lakk kan brukes innendørs ved sterkt sollys.
• Herding av lakk tar normalt 10 – 20 minutter ved 160°C – 200°C. (varierer mellom lakktypene og godstykkelsen)

Finishkontroll og pakking :

• Varene blir kvalitetskontrollert etter herding
• Varene blir pakket forsvarlig for frakt til kunde
• Varene kan bli pakket spesielt etter kundekrav (gir pristillegg).