Pulverlakk

null

Pulverlakk

Siden tidlig på 50 tallet, da tyskeren Edwin Gemmer utviklet ”fluidized bed” prosessen har pulverlakkering blitt gjenstand for stadig større oppmerksomhet, og har i løpet av denne perioden gjennomgått en rivende teknologisk utvikling Pulverlakk brukes i dag p.g.a. kvalitet, finish, kostnadseffektiv og miljø.

null

Kvalitet

Pulverlakk har en unik kvalitet i forholdt til mange andre lakksystemer, det vil si for eksempel at pulverlakk har god værbestandighet og meget gode mekaniske egenskaper (ca. 4-5 ganger våtlakk).

null

Finish

Pulverlakkering dekker underlaget normalt med 60 -100 μm dvs. det kan dekke små ujevnheter og gi en meget fin finish.

null

Kostnadseffektivt

Pulverlakkering er en kostnadseffektiv produksjon. Delene henges på conveyor, og lakkeres fortløpende. Robotene kan påføre sjikt opptil 150 μm i ett strøk, noe som gjør overflatebehandlingen meget effektivt.

null

Miljøvennlig

Pulverlakk er en meget miljøvennlig lakkeringsmetode. Pulverlakk er fri for alle løsningsmiddel, dette skaper et bedre ytre og indre miljø.

null

Ulike typer pulverlakk

I Norge brukes. Epoxy, Mix. (epoksy/polyester), Polyester. Epoxy: Brukes til produkter innendørs. Har god kjemikaliebestandighet og meget gode mekaniske egenskaper. Mix: (epoksy/polyester) Brukes til produkter innendørs for eksempel innrednings – detaljer. Lakken kan benyttes utendørs om den ikke utsettes for direkte sollys. Polyester: Brukes til utendørs produkter, lakken har meget god farge stabilitet. Det finnes også en rekke pulverlakker som har spesielle egenskaper for eksempel til bruk på støpegods, galvanisert underlag, varmebestandighet, knekking? etc.

null

Farger/Glans

Mesteparten av lakkering er i vanlige slett overflate, farger i standard RAL eller NCS. Det finnes også andre fargekart, kundene har også mulighet for å lage egne farger både i store og små kvantum. Hvis noen av disse fargene blir benyttet, må det bestilles minimum 20 kg. med pulver. Kostnaden til dette blir i sin helhet belastet kunden til selvkost + frakt.

Metallic: Det er mulig å pulverlakkere med metallic, fordisse pulverlakker er det eget fargekart. Struktur overflate: Det fins flere strukturpulver som kan brukes. Disse egner seg godt til å skjule f.eks. fingermerker, punktsveising og kan dekke riper i underlaget. Struktur kan fås til alle farger. De mest benyttede strukturene er: SL1 (lang struktur) og SK1 (kort struktur).
Glans: De forskjellige glansene er oppdelt i 4 kategorier.
0 – Matt < 15
1 – Halvmatt 15-40
2 – Blank 72

Prosesser:
Prosessen starter med at delene blir hengt på conveyor, delene blir så rengjort, forbehandlet og tørket.
Deretter inn i sprøyteboksen hvor pulverlakken blir påført av roboter, videre inn i herdeovnen der pulveret
smeltes og herdes og kommer ut ferdig overflatebehandlet.

 Galvanisert gods

null

Prosedyre for pulverlakkering galvanisert gods

Denne prosedyren skal hjelpe våre kunder til å kunne presentere et ferdig galvanisert og lakkert produkt som skal holde i mange år fremover.

For å kunne presentere et slikt ønsket produkt, er det viktig at alle trinn i prosessen følges nøye.

Følgende må gjennomføres:

1 Ved bestilling/levering av gods til galvaniseringsverksted, skal det alltid oppgis om godset skal videre for lakkering.

2 Det skal ikke gå mer en 5 virkedager fra galvanisering til ferdig lakkerte deler.

3 Deler som er ferdig galvanisert skal ikke under noen omstendigheter utsettes for fuktighet (regn e.l.) før lakkering. Delene skal derfor alltid lagres tørt innendørs og transport foretas med bil som har lukket plan (kappell).

4 Bekreftelse fra galvaniseringsverksted med dato for når ferdig galvanisert og signatur skal medfølge gods.

BEKREFTELSE

Gods ferdig galvanisert: . . . . . / . . . . . – . . . . . . . . . (dato)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sign galv.verksted.

5 Det er også viktig at lakkerer blir underettet samtidig med galvanisering, slik at farge kan bestilles og lakkering forberedes. Eget utarbeidet lakkerings- skjema evt. fax/e-post, som inneholder mengde, plassering (ute/inne), farge (RAL/NCS-kode) og glans, benyttes.

Stål innendørs

null

Prosedyre for Pulverlakkering av stål innendørs

Mottak av varer :

• Kontroll av overflaten er i henhold til krav for lakkering.
• Kontroll av antall, drenering og mulighet for oppheng.

Forbehandlingsprosess :

1. Avfetting

2. Skylling

3. Jernfosfatering

4. Skylling

Til slutt blir delene tørket ved 120-130 oC.

Hele forbehandlingsprosessen forgår i lukkede og styrte systemer, alle forbruksvesker går tilbake i lukkede tanker til rensing og gjenbruk.

Pulverlakkering :

• Lakk påføres innen 48 timer etter forbehandling
• Normal lakkpåføring oppnås en beleggtykkelse på 60 – 100 μm.
• Epoxy lakk benyttes hvor kjemiske væsker har tilgang.
• Mix (Polyester/Epoxy) lakk blir brukt innendørs (dvs. tørre rom).
• Polyester lakk kan brukes innendørs ved sterkt sollys.
• Herding av lakk tar normalt 10 – 20 minutter ved 160°C – 200°C. (varierer mellom lakktypene og godstykkelsen)

Finishkontroll og pakking :

• Varene blir kvalitetskontrollert etter herding
• Varene blir pakket forsvarlig for frakt til kunde
• Varene kan bli pakket spesielt etter kundekrav (gir pristillegg).

Stål utendørs

null

Prosedyre for Pulverlakkering av stål utendørs

Mottak av varer:

• Kontroll av overflaten er i henhold til krav for lakkering
• Kontroll av antall, drenering og mulighet for oppheng

Forbehandlingsprosess:

1. Alkalisk avfetting.
2. Skylling.
3. Skylling.
4. Skylling demivann.
5. Passivering.
6. Skylling demivann.

Til slutt blir delene tørket ved 120-130 oC.

Hele forbehandlingsprosessen forgår i lukkede og styrte systemer, alle forbruksvesker går tilbake i lukkede tanker til gjenbruk.

Pulverlakkering:

• Lakk påføres innen 48 timer etter forbehandling
• Normal lakkpåføring oppnås en beleggtykkelse på 60 – 100 my.
• Epoxy og Mix lakk kan brukes utendørs om solpåvirkingen er liten.
• Polyester lakk blir brukt utendørs p.g.a. sterk mot falming.
• Herding av lakk tar normalt 10 – 20 minutter ved 160°C – 200°C. (varierer mellom lakktypene)

Finishkontroll og pakking:

• Varene blir kvalitetskontrollert etter herding
• Varene blir pakket forsvarlig for frakt til kunde
• Varene kan bli pakket spesielt etter kundekrav (gir pristillegg).

Aluminium

null

Prosedyre for Pulverlakkering av aluminium

Mottak av varer:

• Kontroll av overflaten er i henhold til krav for lakkering
• Kontroll av antall, drenering og mulighet for oppheng

Forbehandlingsprosess:

1. Avfetting.
2. Passivering
3. Skylling.
4. Skylling
5. Skylling demivann.

Til slutt blir delene tørket ved 50 oC.

Hele forbehandlingsprosessen forgår i lukkede og styrte systemer, alle forbruksvæsker går tilbake i lukkede tanker til gjenbruk.

Pulverlakkering:

• Lakk påføres innen 48 timer etter forbehandling
• Normal lakkpåføring oppnås en beleggtykkelse på 60 – 100 my.
• Epoxy og Mix lakk blir brukt innendørs (dvs. tørre rom).
• Polyester lakk blir brukt utendørs (kan også brukes innendørs).
• Herding av lakk tar normalt 10 – 20 minutter fra 160°C – 200°C. (varierer mellom lakktypene og godstykkelse)

Finishkontroll og pakking:

• Varene blir kvalitets-kontrollert etter herding.
• Varene blir pakket forsvarlig for frakt til kunde.
• Varene kan bli pakket spesielt etter kundekrav (gir pristillegg).

 1. Generelt

Aarsland Stål & Lakk AS forplikter seg til å ta godt vare på de innleverte gjenstander og gi dem en korrekt faglig behandling gjennom hele pulverlakkeringsprosessen. Det er imidlertid en rekke forhold som Aarsland Stål & Lakk AS ikke kan ta ansvaret for.

 1. Varen

Kunden må i sin bestilling oppgi nødvendig informasjon om varens fysiske data som mål, vekt, antall, type grunnmateriale og andre egenskaper som kan ha betydning for varen under lakkeringsprosessen.

 1. Funksjonskrav

Kunden må angi relevante funksjonskrav som farge, glans, beleggtykkelse, struktur, generisk type og plassering (polyester (ute), epoxy (inne) osv.), krav til korrosjonsklasse, levetidskrav, referanse til standarder, kontroller som skal gjennomføres med krav, eventuelt andre krav som produktet må oppfylle.

 1. Pulverlakkering av Sinkbelagte produkter

For pulverlakkering av sinkbelagte produkter gjelder spesielle krav. (se under fane 7 i lakkperm Aarsland Stål & Lakk AS)

 1. Toleranser

Kunden må påse at det er tilstrekkelige toleranser mellom sammenliggende flater som hengsler, gjenger, festemateriell o.l. hvis dette skal være bevegelig etter pulverlakkering.

 1. Opphengsmuligheter

Kunden må sørge for egnede opphengsmuligheter på varen og informere Aarsland Stål & Lakk AS skriftlig om hvor disse er (skisse). Dersom dette ikke er oppgitt, vil Aarsland Stål & Lakk AS bruke huller, bøyler, lasker o.l. som finnes på konstruksjonen for oppheng.  Aarsland Stål & lakk AS påtar seg da ikke ansvar for skader som måtte oppstå på grunn av dette.

 1. Utlufting og drenering

Kunden må sørge for at varen har tilstrekkelig drenering fra hulrom slik at kjemikalier fra forbehandlingen dreneres tilstrekkelig.

 1. Sammensatte konstruksjoner

Konstruksjoner som er sammensatt av flere deler vil bli pulverlakkert som mottatt. Hvis dette ikke skal gjøres må ønsket behandling avtales spesielt med Aarsland Stål & Lakk AS.

 1. Overflaterenhet

Kunden må sørge for at alle flater er uten forurensinger som sand, spon fett, lim, taperester, maling og andre belegg som ikke lar seg fjerne ved normal avfetting.

 1. Sveis og andre forbindelser

Alle sveisesømmer skal være rengjort for forurensinger som ikke lar seg fjerne ved avfetting/forbehandling, som slagg sveisesprut og skjærespon.

Sveisen må være uten avbrytelser, porehull og kratre (innbrenninger).

Urene sveiser vil kunne gi dårlig adhesjon eller ubelagte partier som Aarsland Stål & Lakk AS ikke kan gjøres ansvarlig for.

Aarsland Stål & Lakk AS kan ikke gjøres ansvarlig for flekker eller bare partier som skyldes utrenninger fra utette sveiser eller

lommer fra eks. punktsveisede, boltede, – eller naglede forbindelser.

 Avrunding av kanter og overflatejevnhet

Varen må være uten skarpe kanter og fri for riper og skader.

 1. Feil i grunnmaterialet

Aarsland Stål & Lakk AS kan ikke gjøres ansvarlig for feil i pulverlakkbelegget som skyldes valsefeil, slaggrester eller andre feil i grunnmaterialet, som eks. støpesand innesluttet i støpegods, porer o.l. Se under pkt. 8.

 1. Deformasjoner

Aarsland Stål & Lakk AS kan ikke gjøres ansvarlig for deformasjoner som skyldes spenninger i varen som utløses som følge av herdeprosessen eller andre materialforandringer som skjer som følge av herdeprosessen.

 1. FARGER

Leveranser fra forskjellige produksjoner eller fra ulike produsenter vil aldri kunne garanteres å være 100% ens. Det aksepteres et avvik på +/- 10%.

Pinholes, riper o.l. aksepteres om ikke synlig  på 2 meters avstand innendørs og 3,5 meter utendørs i vanlig dagslys (ikke direkte sollys).

 1. Representativ flate.

Dersom det ikke er samme finishkrav til alle flater bør Aarsland Stål & Lakk AS informeres om dette slik at delene kan henges slik at flatene med strengeste krav får den mest optimale behandling.

 1. Varierende lakktykkelse

Alt etter varens geometri må det regnes med at det vil kunne oppstå variasjoner i tykkelsen av pulverbelegget.

 1. Pakking

Kunden må angi skriftlig hvordan varen skal emballeres.

 1. Reparasjon og utbedring

Reparasjon, utbedring og flekking av transport og monteringsskader utføres etter prosedyrer gitt av Aarsland Stål & Lakk AS

 1. Reklamasjon, reparasjon, omlakkering

Reklamasjon må skje skriftlig uten ugrunnet opphold og senest 2 uker etter mottakelse.

Dersom kontroll ikke kan foretas innen 2 uker, skal ny frist avtales skriftlig.

Om reklamasjonen er berettiget vil skaden bli utbedret vederlagsfritt. Utover dette gis ingen erstatning.

Aarsland Stål & Lakk AS erstatningsansvar er dog begrenset til overflatebehandlingens fakturaverdi.

 1. Innsigelser

Innsigelser mot en eller flere av de overfor nevnte betingelser må gjøres skriftlig før godset leveres til pulverlakkering. Dette gjelder også hvis innsigelsen angår en eventuell avvikelse fra kundens innkjøpsbetingelser.

 1. Skadeansvar

Aarsland Stål & Lakk AS påtar seg ikke ansvar for skader på varene som skyldes at varene er av en beskaffenhet at de ikke tåler behandlingen. Likeens påtar Aarsland Stål & Lakk AS ingen ansvar for deler som er bearbeidet etter lakkering (bøyd/knekket/kappet). Konstruksjonen av produktet og materialet i produktet må være av en slik art/kvalitet at det sikrer en god og egnet overflatebehandling med pulverlakk.

 1. Andre begrensninger

Tekniske data og andre data som er oppgitt i Aarsland Stål & Lakk AS brosjyrer, annet markedsføringsmateriell eller på annen måte, er bare bindende hvis det bekreftes skriftlig av Aarsland Stål & lakk AS.

NPLF Info.

Pulverlakk

Pulverlakk

null

Pulverlakk

Siden tidlig på 50 tallet, da tyskeren Edwin Gemmer utviklet ”fluidized bed” prosessen har pulverlakkering blitt gjenstand for stadig større oppmerksomhet, og har i løpet av denne perioden gjennomgått en rivende teknologisk utvikling Pulverlakk brukes i dag p.g.a. kvalitet, finish, kostnadseffektiv og miljø.

null

Kvalitet

Pulverlakk har en unik kvalitet i forholdt til mange andre lakksystemer, det vil si for eksempel at pulverlakk har god værbestandighet og meget gode mekaniske egenskaper (ca. 4-5 ganger våtlakk).

null

Finish

Pulverlakkering dekker underlaget normalt med 60 -100 μm dvs. det kan dekke små ujevnheter og gi en meget fin finish.

null

Kostnadseffektivt

Pulverlakkering er en kostnadseffektiv produksjon. Delene henges på conveyor, og lakkeres fortløpende. Robotene kan påføre sjikt opptil 150 μm i ett strøk, noe som gjør overflatebehandlingen meget effektivt.

null

Miljøvennlig

Pulverlakk er en meget miljøvennlig lakkeringsmetode. Pulverlakk er fri for alle løsningsmiddel, dette skaper et bedre ytre og indre miljø.

null

Ulike typer pulverlakk

I Norge brukes. Epoxy, Mix. (epoksy/polyester), Polyester. Epoxy: Brukes til produkter innendørs. Har god kjemikaliebestandighet og meget gode mekaniske egenskaper. Mix: (epoksy/polyester) Brukes til produkter innendørs for eksempel innrednings – detaljer. Lakken kan benyttes utendørs om den ikke utsettes for direkte sollys. Polyester: Brukes til utendørs produkter, lakken har meget god farge stabilitet. Det finnes også en rekke pulverlakker som har spesielle egenskaper for eksempel til bruk på støpegods, galvanisert underlag, varmebestandighet, knekking? etc.

null

Farger/Glans

Mesteparten av lakkering er i vanlige slett overflate, farger i standard RAL eller NCS. Det finnes også andre fargekart, kundene har også mulighet for å lage egne farger både i store og små kvantum. Hvis noen av disse fargene blir benyttet, må det bestilles minimum 20 kg. med pulver. Kostnaden til dette blir i sin helhet belastet kunden til selvkost + frakt.

Metallic: Det er mulig å pulverlakkere med metallic, fordisse pulverlakker er det eget fargekart. Struktur overflate: Det fins flere strukturpulver som kan brukes. Disse egner seg godt til å skjule f.eks. fingermerker, punktsveising og kan dekke riper i underlaget. Struktur kan fås til alle farger. De mest benyttede strukturene er: SL1 (lang struktur) og SK1 (kort struktur).
Glans: De forskjellige glansene er oppdelt i 4 kategorier.
0 – Matt < 15
1 – Halvmatt 15-40
2 – Blank 72

Prosesser:
Prosessen starter med at delene blir hengt på conveyor, delene blir så rengjort, forbehandlet og tørket.
Deretter inn i sprøyteboksen hvor pulverlakken blir påført av roboter, videre inn i herdeovnen der pulveret
smeltes og herdes og kommer ut ferdig overflatebehandlet.

Galvanisert gods

 Galvanisert gods

null

Prosedyre for pulverlakkering galvanisert gods

Denne prosedyren skal hjelpe våre kunder til å kunne presentere et ferdig galvanisert og lakkert produkt som skal holde i mange år fremover.

For å kunne presentere et slikt ønsket produkt, er det viktig at alle trinn i prosessen følges nøye.

Følgende må gjennomføres:

1 Ved bestilling/levering av gods til galvaniseringsverksted, skal det alltid oppgis om godset skal videre for lakkering.

2 Det skal ikke gå mer en 5 virkedager fra galvanisering til ferdig lakkerte deler.

3 Deler som er ferdig galvanisert skal ikke under noen omstendigheter utsettes for fuktighet (regn e.l.) før lakkering. Delene skal derfor alltid lagres tørt innendørs og transport foretas med bil som har lukket plan (kappell).

4 Bekreftelse fra galvaniseringsverksted med dato for når ferdig galvanisert og signatur skal medfølge gods.

BEKREFTELSE

Gods ferdig galvanisert: . . . . . / . . . . . – . . . . . . . . . (dato)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sign galv.verksted.

5 Det er også viktig at lakkerer blir underettet samtidig med galvanisering, slik at farge kan bestilles og lakkering forberedes. Eget utarbeidet lakkerings- skjema evt. fax/e-post, som inneholder mengde, plassering (ute/inne), farge (RAL/NCS-kode) og glans, benyttes.

Stål innendørs

Stål innendørs

null

Prosedyre for Pulverlakkering av stål innendørs

Mottak av varer :

• Kontroll av overflaten er i henhold til krav for lakkering.
• Kontroll av antall, drenering og mulighet for oppheng.

Forbehandlingsprosess :

1. Avfetting

2. Skylling

3. Jernfosfatering

4. Skylling

Til slutt blir delene tørket ved 120-130 oC.

Hele forbehandlingsprosessen forgår i lukkede og styrte systemer, alle forbruksvesker går tilbake i lukkede tanker til rensing og gjenbruk.

Pulverlakkering :

• Lakk påføres innen 48 timer etter forbehandling
• Normal lakkpåføring oppnås en beleggtykkelse på 60 – 100 μm.
• Epoxy lakk benyttes hvor kjemiske væsker har tilgang.
• Mix (Polyester/Epoxy) lakk blir brukt innendørs (dvs. tørre rom).
• Polyester lakk kan brukes innendørs ved sterkt sollys.
• Herding av lakk tar normalt 10 – 20 minutter ved 160°C – 200°C. (varierer mellom lakktypene og godstykkelsen)

Finishkontroll og pakking :

• Varene blir kvalitetskontrollert etter herding
• Varene blir pakket forsvarlig for frakt til kunde
• Varene kan bli pakket spesielt etter kundekrav (gir pristillegg).

Stål utendørs

Stål utendørs

null

Prosedyre for Pulverlakkering av stål utendørs

Mottak av varer:

• Kontroll av overflaten er i henhold til krav for lakkering
• Kontroll av antall, drenering og mulighet for oppheng

Forbehandlingsprosess:

1. Alkalisk avfetting.
2. Skylling.
3. Skylling.
4. Skylling demivann.
5. Passivering.
6. Skylling demivann.

Til slutt blir delene tørket ved 120-130 oC.

Hele forbehandlingsprosessen forgår i lukkede og styrte systemer, alle forbruksvesker går tilbake i lukkede tanker til gjenbruk.

Pulverlakkering:

• Lakk påføres innen 48 timer etter forbehandling
• Normal lakkpåføring oppnås en beleggtykkelse på 60 – 100 my.
• Epoxy og Mix lakk kan brukes utendørs om solpåvirkingen er liten.
• Polyester lakk blir brukt utendørs p.g.a. sterk mot falming.
• Herding av lakk tar normalt 10 – 20 minutter ved 160°C – 200°C. (varierer mellom lakktypene)

Finishkontroll og pakking:

• Varene blir kvalitetskontrollert etter herding
• Varene blir pakket forsvarlig for frakt til kunde
• Varene kan bli pakket spesielt etter kundekrav (gir pristillegg).

Aluminium

Aluminium

null

Prosedyre for Pulverlakkering av aluminium

Mottak av varer:

• Kontroll av overflaten er i henhold til krav for lakkering
• Kontroll av antall, drenering og mulighet for oppheng

Forbehandlingsprosess:

1. Avfetting.
2. Passivering
3. Skylling.
4. Skylling
5. Skylling demivann.

Til slutt blir delene tørket ved 50 oC.

Hele forbehandlingsprosessen forgår i lukkede og styrte systemer, alle forbruksvæsker går tilbake i lukkede tanker til gjenbruk.

Pulverlakkering:

• Lakk påføres innen 48 timer etter forbehandling
• Normal lakkpåføring oppnås en beleggtykkelse på 60 – 100 my.
• Epoxy og Mix lakk blir brukt innendørs (dvs. tørre rom).
• Polyester lakk blir brukt utendørs (kan også brukes innendørs).
• Herding av lakk tar normalt 10 – 20 minutter fra 160°C – 200°C. (varierer mellom lakktypene og godstykkelse)

Finishkontroll og pakking:

• Varene blir kvalitets-kontrollert etter herding.
• Varene blir pakket forsvarlig for frakt til kunde.
• Varene kan bli pakket spesielt etter kundekrav (gir pristillegg).

Leveringsbetingelser

 1. Generelt

Aarsland Stål & Lakk AS forplikter seg til å ta godt vare på de innleverte gjenstander og gi dem en korrekt faglig behandling gjennom hele pulverlakkeringsprosessen. Det er imidlertid en rekke forhold som Aarsland Stål & Lakk AS ikke kan ta ansvaret for.

 1. Varen

Kunden må i sin bestilling oppgi nødvendig informasjon om varens fysiske data som mål, vekt, antall, type grunnmateriale og andre egenskaper som kan ha betydning for varen under lakkeringsprosessen.

 1. Funksjonskrav

Kunden må angi relevante funksjonskrav som farge, glans, beleggtykkelse, struktur, generisk type og plassering (polyester (ute), epoxy (inne) osv.), krav til korrosjonsklasse, levetidskrav, referanse til standarder, kontroller som skal gjennomføres med krav, eventuelt andre krav som produktet må oppfylle.

 1. Pulverlakkering av Sinkbelagte produkter

For pulverlakkering av sinkbelagte produkter gjelder spesielle krav. (se under fane 7 i lakkperm Aarsland Stål & Lakk AS)

 1. Toleranser

Kunden må påse at det er tilstrekkelige toleranser mellom sammenliggende flater som hengsler, gjenger, festemateriell o.l. hvis dette skal være bevegelig etter pulverlakkering.

 1. Opphengsmuligheter

Kunden må sørge for egnede opphengsmuligheter på varen og informere Aarsland Stål & Lakk AS skriftlig om hvor disse er (skisse). Dersom dette ikke er oppgitt, vil Aarsland Stål & Lakk AS bruke huller, bøyler, lasker o.l. som finnes på konstruksjonen for oppheng.  Aarsland Stål & lakk AS påtar seg da ikke ansvar for skader som måtte oppstå på grunn av dette.

 1. Utlufting og drenering

Kunden må sørge for at varen har tilstrekkelig drenering fra hulrom slik at kjemikalier fra forbehandlingen dreneres tilstrekkelig.

 1. Sammensatte konstruksjoner

Konstruksjoner som er sammensatt av flere deler vil bli pulverlakkert som mottatt. Hvis dette ikke skal gjøres må ønsket behandling avtales spesielt med Aarsland Stål & Lakk AS.

 1. Overflaterenhet

Kunden må sørge for at alle flater er uten forurensinger som sand, spon fett, lim, taperester, maling og andre belegg som ikke lar seg fjerne ved normal avfetting.

 1. Sveis og andre forbindelser

Alle sveisesømmer skal være rengjort for forurensinger som ikke lar seg fjerne ved avfetting/forbehandling, som slagg sveisesprut og skjærespon.

Sveisen må være uten avbrytelser, porehull og kratre (innbrenninger).

Urene sveiser vil kunne gi dårlig adhesjon eller ubelagte partier som Aarsland Stål & Lakk AS ikke kan gjøres ansvarlig for.

Aarsland Stål & Lakk AS kan ikke gjøres ansvarlig for flekker eller bare partier som skyldes utrenninger fra utette sveiser eller

lommer fra eks. punktsveisede, boltede, – eller naglede forbindelser.

 Avrunding av kanter og overflatejevnhet

Varen må være uten skarpe kanter og fri for riper og skader.

 1. Feil i grunnmaterialet

Aarsland Stål & Lakk AS kan ikke gjøres ansvarlig for feil i pulverlakkbelegget som skyldes valsefeil, slaggrester eller andre feil i grunnmaterialet, som eks. støpesand innesluttet i støpegods, porer o.l. Se under pkt. 8.

 1. Deformasjoner

Aarsland Stål & Lakk AS kan ikke gjøres ansvarlig for deformasjoner som skyldes spenninger i varen som utløses som følge av herdeprosessen eller andre materialforandringer som skjer som følge av herdeprosessen.

 1. FARGER

Leveranser fra forskjellige produksjoner eller fra ulike produsenter vil aldri kunne garanteres å være 100% ens. Det aksepteres et avvik på +/- 10%.

Pinholes, riper o.l. aksepteres om ikke synlig  på 2 meters avstand innendørs og 3,5 meter utendørs i vanlig dagslys (ikke direkte sollys).

 1. Representativ flate.

Dersom det ikke er samme finishkrav til alle flater bør Aarsland Stål & Lakk AS informeres om dette slik at delene kan henges slik at flatene med strengeste krav får den mest optimale behandling.

 1. Varierende lakktykkelse

Alt etter varens geometri må det regnes med at det vil kunne oppstå variasjoner i tykkelsen av pulverbelegget.

 1. Pakking

Kunden må angi skriftlig hvordan varen skal emballeres.

 1. Reparasjon og utbedring

Reparasjon, utbedring og flekking av transport og monteringsskader utføres etter prosedyrer gitt av Aarsland Stål & Lakk AS

 1. Reklamasjon, reparasjon, omlakkering

Reklamasjon må skje skriftlig uten ugrunnet opphold og senest 2 uker etter mottakelse.

Dersom kontroll ikke kan foretas innen 2 uker, skal ny frist avtales skriftlig.

Om reklamasjonen er berettiget vil skaden bli utbedret vederlagsfritt. Utover dette gis ingen erstatning.

Aarsland Stål & Lakk AS erstatningsansvar er dog begrenset til overflatebehandlingens fakturaverdi.

 1. Innsigelser

Innsigelser mot en eller flere av de overfor nevnte betingelser må gjøres skriftlig før godset leveres til pulverlakkering. Dette gjelder også hvis innsigelsen angår en eventuell avvikelse fra kundens innkjøpsbetingelser.

 1. Skadeansvar

Aarsland Stål & Lakk AS påtar seg ikke ansvar for skader på varene som skyldes at varene er av en beskaffenhet at de ikke tåler behandlingen. Likeens påtar Aarsland Stål & Lakk AS ingen ansvar for deler som er bearbeidet etter lakkering (bøyd/knekket/kappet). Konstruksjonen av produktet og materialet i produktet må være av en slik art/kvalitet at det sikrer en god og egnet overflatebehandling med pulverlakk.

 1. Andre begrensninger

Tekniske data og andre data som er oppgitt i Aarsland Stål & Lakk AS brosjyrer, annet markedsføringsmateriell eller på annen måte, er bare bindende hvis det bekreftes skriftlig av Aarsland Stål & lakk AS.

Informasjon

NPLF Info.